GWS
Rom-provning på Restaurang Kvarnen 2016-09-10
Säsongens första provning hos Gefle Whiskysällskap avsåg rom från Karibien, temat underströks av dukning med dödskalle-mönstrade servetter samt av att styrelsemedlemmarna var iklädda sjörövarhatt och ögonlapp. Ett knappt femtiotal medlemmar och gäster passade på tillfället att få lära sig mer om rom.

 

Ordföranden Margareta Herdin slog staven golvet och hälsade alla välkomna varpå styrelsen presenterade sig. Kerstin Björk, en av klubbmästarna, förklarade att den tilltänkte provningsledaren Thomas Sundblom från Clydesdale AB på grund av sjukdom inte hade möjlighet att närvara.

Den båda klubbmästarna Kerstin o Göran Nilsson berättade att nästkommande provning avser whisky från Box Destilleri AB.

 

Margareta lämnade över till Göran som berättade om rommens historia, vilka råvaror som används, olika framställningsmetoder och lagring samt olika typer av rom. Han fick flera frågor att besvara.

 

Styrelsemedlemmarna presenterad sedan innehållet i de olika glasen, först två ljusa sorter:



 

Av dessa serverade endast en cl, de fanns med mest för att ha något som jämförelse till de lite finare mörka romsorterna:

 


 

 

 

 

När allt var provat röstade vi om vilken sort som var mest omtyckt, de ljusa fick inga röster, de övriga föll ut på följande sätt:
 

English Harbour  3
Bielle Vintage    6
Zafra    28
Caroni  16

(någon måste tyckt om flera för det blev mer än antalet anmälda)

 

Deltagarna informerades om vad personuppgiftslagen (PUL) anser om att lägga ut fotografier på hemsidan, vi enades om att i början av varje provning berätta att det skulle fotograferas och om någon inte ville vara med på bild så fick man säga ifrån.

 

Kaj Wejander förklarade att föreningens webbsida är svårskött och ska flyttas till en enklare miljö som inte kräver specialistkunskaper för att skötas.

 

Daniel från Kvarnen informerade om maten, kyckling på karibiskt vis (kryddpeppar) med ris och bönor, middagen avåts i god ordning, resterande romskvättar intogs till kaffet.

 

Ett flertal medlemmar passade på tillfället att berätta mer eller mindre rumsrena historier.


Vid pennan
Anders Håkansson






 



 


 














footer